Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Stichting Autocross Basse streeft ernaar om de informatie actueel en accuraat te houden, maar geeft geen garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten, diensten of gerelateerde afbeeldingen die op de website worden verstrekt, voor welk doel dan ook.

Elk vertrouwen dat u stelt in dergelijke informatie is daarom strikt op eigen risico. In geen geval zal Stichting Autocross Basse aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade, inclusief maar niet beperkt tot indirecte of gevolgschade, of enig verlies of schade die voortvloeit uit het verlies van gegevens of winst die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik van deze website.

Via deze website kunt u linken naar andere websites die niet onder de controle van Stichting Autocross Basse staan. Wij hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van die sites. Het opnemen van links impliceert niet per se een aanbeveling of onderschrijving van de standpunten die daarin worden uiteengezet.

Elke inspanning wordt geleverd om de website soepel te laten verlopen. Stichting Autocross Basse aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid en zal niet aansprakelijk zijn voor de tijdelijke niet-beschikbaarheid van de website als gevolg van technische problemen buiten onze controle.

Stichting Autocross Basse behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de inhoud van deze website.

Door het gebruik van deze website gaat u akkoord met deze disclaimer en stemt u ermee in dat de exclusieve jurisdictie voor eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de website bij de rechtbanken van Nederland ligt.