trekkertrek

Reglement trekkertrek

De Basser Trekkertrek wordt verreden volgens het (meest actuele) VTTN Trekkertrek regelement. Dit regelement is geschreven en opgesteld door het bestuur van de Vereniging Trekker Trek Noord. Dit is een samenwerkingsverband van meerdere noordelijke trekkertrek/trekkerslep vereningingen. In het regelement is zoveel mogelijk kennis van de deelnemende organisaties verwerkt zodat ook iedere organisatie hier mee kan werken.

De VTTN hebben er naar gestreefd om een uniform regelement op te stellen om de wedstrijden zo eerlijk mogelijk te kunnen houden en daardoor voor deelnemers en publiek aantrekkelijker te worden en tevens met het doel om de veiligheid aan te scherpen en te waarborgen.